Wilt u meer weten over Landgoed Rijckholt? Klik hier

Rijckholt Academie

De Rijckholt Academie

Nederland is in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit van ons "Human Capital". Organisaties die het optimale uit hun mensen halen, zijn de succesvolle organisaties van de toekomst. Menselijke waarden spelen juist in een periode van economische druk een essentiële rol. Wanneer we een samenleving creëren waarin we alleen oog zouden hebben voor financieel gewin, zaken protocolleren en excelleren in status en individualistisch gewin, zou dit een verarming betekenen in het algemeen en de zorg voor kwetsbare en zwakkere mensen in onze samenleving in het bijzonder. Zorgen voor anderen, hoe klein dan ook, mensen in hun kracht zetten, plezier laten beleven, mild naar zichzelf en lief naar de ander, bewust van wat er nu is en van wat er wel kan. De Rijckholt Academie tracht een bescheiden bijdrage te leveren om mensen en organisaties zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Het lijkt haast een onmogelijke opgave om tegenwoordig nog écht bewust contact te ervaren in de zorgverlening. Daarom heb je soms een vitale injectie nodig waardoor je met nieuwe kennis en met nieuwe energie, weer vol in verbinding verder kunt.

'Vol in Verbinding" is een deskundigheid bevorderende en vitaliserende leergang, bestaande uit drie aaneengesloten dagen inclusief overnachting en een Vitaliteit-terugkom-dagdeel.

Wij zien veel hardwerkende en betrokken medewerkers zorg verlenen aan kwetsbare mensen. We onderschijven de prachtige uitspraak van hoogleraar Andries Baart; "Je kunt er pas vóór iemand zijn, wanneer je mét iemand bent".

Echte verbinding bestaat door aan te sluiten bij de ander, waardoor de ander zich gezien, begrepen en gehoord voelt. Sensitief afgestemd, betrokken en liefdevol. Waarden die wij ook essentieel vinden als voorwaarden om op diep niveau te kunnen ervaren en te leren. Echter we zien in toenemende mate dat welwillende medewerkers vast lopen in een woud van regels en taken, met het gevaar dat ze opbranden. Wij zouden daarom iets willen toevoegen aan de uitspraak van Andries Baart; "Je kunt pas mét iemand zij, wanneer je goed in verbinding met jézelf bent".